Phú Thọ

Showroom:

Đ/C: 2120 Đại lộ Hùng Vương- Tp Việt Trì, Phú Thọ
ĐT:(0210) 3955 319 - Fax: (0210) 3955 316
Người phụ trách: Vũ Trường An - 0904 646 398

Đại Lý:

Cty CP Đầu Tư & TM Thành Tâm
Số 1967 Đại lộ Hùng Vương - TP Việt Trì - Phú Thọ
Người phụ trách: Mr Hùng 097 9999 776
 

Hoàng Phương
Số 1404 Số 1967 Đại lộ Hùng Vương - TP Việt Trì - Phú Thọ
Người phụ trách: Mr Phương 0912 509 925