Vĩnh Phúc

Thành Phố Vĩnh Phúc

 

1. Cửa hàng mành rèm Toàn Động

Đ/C: 27 Lê Xoay, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Người phụ trách: Nguyễn Anh Toàn - 0917 825 158

2. Công ty đầu tư phát triển thương mại Nam Trung

Đ/C: 220 Đường Hùng Vương, p. Tích Sơn, tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Người phụ trách: Trần Việt Dũng - 0903 205 414